PERSONDATAPOLITIK

PERSONDATAPOLITIK

Hos Tophøj Teknik tager vi din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der beskriver, hvordan vi behandler dine data. Tophøj Teknik er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på e-mail: Per@tophojteknik.dk.

Behandling af Persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig.

Som kunde hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail og evt. bankoplysninger. Vi behandler oplysninger med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt).

Som leverandør og samarbejdspartner hos os indsamler vi følgende personoplysninger om dig: Navn, adresse, telefonnummer, e-mail, initialer, evt. afdeling, titel, øvrige kontaktoplysninger, og evt. bankoplysninger, hvis det er relevant. Vi behandler oplysninger med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (legitim interesse/interesseafvejning).

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:

Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:

  • Modtagelse og udførelse af den opgave vi skal løse for dig
  • Opkrævning af vores tilgodehavende
  • Administration af din relation til os.

Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:

Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til følgende formål:

  • Opfyldelse af virksomhedens formål, der er at levere serviceydelser af højeste kvalitet.
  • Administration af din relation til os.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være bestemt af behovet for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.  

Data holdes ajour

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares maksimalt i 5 år fra opgaven er afsluttet, jfr. bogføringslovens § 10.

Hvis du har spørgsmål til slettefrister, er du altid velkommen til at kontakte os.

Opbevaring

Oplysningerne opbevares sikkert og fortroligt på computer med begrænset adgang i kontrollerede faciliteter. Sikkerhedskontrollen revideres løbende for altid at kunne håndtere data forsvarligt og i overensstemmelse med dine rettigheder.

Samtykke

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til fx fragtfirma, samarbejdspartnere eller leverandører efter forudgående aftale med dig.

Oplysninger afgivet til Tophøj Teknik videregives eller sælges ikke til tredjemand. Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. til andre formål vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Her har og så mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata. 

Du har mulighed for at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine oplysninger flyttet til en anden IT-udbyder.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

Enhver tvist mellem virksomheden og den registrerede, afgøres efter reglerne i dansk lovgivning.

For oplysninger om vores brug af cookies, henviser vi til vores cookiepolitik på hjemmesiden https://tophojteknik.dk/cookiepolitik/

Websitet ejes og publiceres af

 

 Tophøj Teknik

Per Tophøj Jørgensen (ejer og dataansvarlig)

Høbuen 15, 3230 Græsted

CVR: 34 81 60 93

Telefon: 29 69 46 18