COPYRIGHT & OPHAVSRET

COPYRIGHT OG OPHAVSRET

COPYRIGHT © & OPHAVSRET I FORBINDELSE MED TOPHØJ TEKNIK

Alle billederne på websitet Tophojteknik.dk er originale kunstneriske værker og opfylder derfor betingelserne i ophavsretsloven.
Dette betyder som udgangspunkt at du ikke må:

  • Kopiere billederne fra websitet – uanset former (på nettet, print, på flyers eller banner og lign.)
  • Kopiere billederne fra websitet med henblik på udlån eller videresalg
  • Kopiere billederne fra websitet med henblik på brug i konkurrenceøjemed eller andet erhvervsmæssigt

En overtrædelse af ophavsretloven vil resultere i et krav om øjeblikkelig sletning af billederne. Såfremt dette ikke sker, vil kompensation blive opkrævet efter følgende lovgivning om overtrædelse af ophavsret §76.
Se mere på: https://danskelove.dk/ophavsretsloven

Alle billederne ejes af Amanda Haucke Tophøj Jørgensen og Per Tophøj Jørgensen.
Benyttelse af billederne til et enstemmig brug mellem udgiver og forbruger, skal aftales på mail: Per@tophojteknik.dk eller Amandahaucke@gmail.com, med retfærdig kreditering og brug.

COPYRIGHT © & OPHAVSRET GENERELT

Begreberne (som betyder det samme) dækker over beskyttelse af billeder, film, databaser, tekster og lignende. Reglerne gør, at det ikke er tilladt for andre at stjæle eller kopiere ens billeder, film og lignende, hvis betingelserne fra ophavretsloven er opfyldt.

LOV OM OPHAVSRET §1

Paragraf 1 i den gældende danske lov om ophavsret lyder sådan her:

“Den, som frembringer et litterært eller kunstnerisk værk, har ophavsret til værket, hvad enten dette fremtræder som en i skrift eller tale udtrykt skønlitterær eller faglitterær fremstilling, som musikværk eller sceneværk, som i filmværk eller fotografisk værk, som værk af billedkunst, bygningskunst eller brugskunst, eller det er kommet til udtryk på anden måde.” – Retsinformation.dk
Se og læs den fulde bekendtgørelse af lov om ophavsret her: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=129901